Revalidatie na cva

Om een zo optimaal mogelijke zorg te bieden in het traject van ziekenhuis naar huis is door fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe een CVA-netwerk opgericht. Het is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentra en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Er vindt nauw overleg plaats met neurologen, revalidatieartsen, CVA-verpleegkundigen, huisartsen en de thuiszorg.

Scholing :
Het doel van dit netwerk is om de behandeling van de CVA-patiënt optimaal te laten verlopen. Er wordt aandacht besteed aan scholing en bijscholing van de fysiotherapeuten, zodat de problemen waar de CVA-patiënten mee te maken kunnen krijgen, goed worden ingeschat en behandeld.

Ontwikkelingen :
De praktijken die aangesloten zijn bij dit netwerk maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen.