medical taping bij hooikoorts

Medical Taping kan oplossing bieden bij hooikoorts

hooikoortsOngeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen vaak in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij iemand die last heeft van hooikoorts reageert het lichaam heel heftig. Het afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren hetgeen een reeks van klachten veroorzaakt zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn vaak gehoorde problemen. Het komt soms voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen of zelfs ervoor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen doorkomt. De resultaten zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen bij iemand met hooikoorts.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Net zoals door een bindweefselmassage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het lichaam, heeft een behandeling met CureTape® ook effect op de segmentale structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is.

De behandelmethode voor tapen bij C.O.P.D.- en bij hooikoorts-patiënten komen met elkaar overeen omdat beide keren de uitwerking van de tape, via de segmentale relatie van de huid waarover de tape wordt aangelegd, met de pleurae, bronchiën en longen verloopt.

Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken). Bij chronische klachten kan de tape opnieuw gezet worden. C.O.P.D. patiënten geven aan dat ze over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen nodig hebben.

Werkbeschrijving hooikoortstape:

De hooikoortstape wordt aangelegd door middel van 2 verschillende tapes. Vaak wordt alleen tape 1 aangelegd, wanneer de klachten dan nog niet verminderen kan er voor gekozen worden om ook tape 2 aan te leggen. Hieronder kun je lezen hoe de tapes moeten worden aangebracht.

Tape 1: dorsale longzone

Knip een X-tape van de 5 cm of 7,5 cm rol, afgemeten in de gestrekte houding vanaf de bovenrand van de spina scapula, over de processi spinosi, tot de angelus inferior van de scapula.

Het is belangrijk om de tape zonder rek aan te brengen. De huid wordt op rek gebracht door flexie van de wervelkolom en door de schoudergordel in protractie te brengen door de armen voorlangs te kruisen. Het middenpunt van de X-tape wordt ter hoogte van de processi spinosi Th6-Th8 gelegd. Daarna worden de bovenste werkende stroken links en rechts craniaal van de spina scapula gelegd, de onderste werkende stroken worden links en rechts caudaal van de angulus inferior scapulae gelegd. De vier ankers vervolgens in neutrale positie (zonder rek) aanleggen.
Hooikoorts - Medical Taping 1     Hooikoorts - Medical Taping 2     Hooikoorts - Medical Taping 3

Tape 2: hulpademhalingsspier: Mm. Pectoralii

Bij chronische longproblemen is de M. Pectoralis major vaak hypertoon, een ontspannende tape aanbrengen geeft verlichting.

Knip 2 Y-tapes van 5 cm breed afgemeten in gerekte houding vanaf de bovenzijde van de humerus langs de clavicula naar het sternum. Deze spiertape zonder rek aanbrengen. De basis van de tape in neutrale positie op de humeruskop leggen, daarna de huid op rek brengen door abductie en exorotatie van de arm en retractie van de schoudergordel. Vervolgens wordt de bovenste werkende strook caudaal van de clavicula naar het sternum gelegd en de onderste werkende strook langs de spierbuik naar caudaal en iets mediaal. De ankers vervolgens in neutrale stand aanleggen.
Hooikoorts - Medical Taping     Hooikoorts - Medical Taping 5     Hooikoorts

Hooikoortsklachten verminderen met een Medical Taping behandeling met CureTape®?
Laat de behandeling altijd uitvoeren door een professionele behandelaar die op de hoogte is van het Medical Taping Concept!